भाद्र ६ गते कृष्णअस्टमी को बिदा सम्बन्धी सुचना

student
2019-08-22

मिती २०७^ भाद्र ६ गते कृष्णअस्टमी को अबसरमा घोराही उप महानगरपालिकको निर्णय बमोजिम स्कुल बिदा रहेको सबैमा जानकारी गराउदछौ।